Ανακοινώσεις, Πληροφορίες για το σχολείο μας, Το σχολείο μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν Continue Reading