Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Αγαπητοί γονείς /κηδεμόνες

Όπως ορίζεται με την με αρ. πρ. Φ1/6883/ΓΔ4/21-01-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., «….. την  Παρασκευή 29/01/2021, παραμονή της ημέρας εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περιοχή, υγειονομικά μέτρα για την προστασία από τον covid19 που προβλέπονται για τους ιερούς ναούς, δύναται αντιπροσωπεία μαθητών/τριών να παραστεί στον εκκλησιασμό του ιερού ναού της περιοχής που εδρεύει το σχολείο. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σχολείο μας θα εκπροσωπήσουν στον εκκλησιασμό που θα  πραγματοποιηθεί κατά τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες: 8:00-10:00, στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα, οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες του σχολικού έτους 2020-2021 καθώς και οι αναπληρωτές τους. Μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας κατά  της διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί αρτοκλασία, οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο και  θα μοιραστούν άρτοι σε όλα τα παιδιά σε ατομικές συσκευασίες . Το πρόγραμμα μαθημάτων  της ημέρας θα πραγματοποιηθεί  κανονικά  στο πρωινό και στο ολοήμερο πρόγραμμα, αφιερώνοντας  έως δυο διδακτικές ώρες σε δράσεις με θέμα την   προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα.