Ανακοινώσεις

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας για το σχ. έτος 2022-2023

Σχετικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2022-2023 μπορείτε να βρείτε πιο κάτω την αντίστοιχη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ καθώς και την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση γονέα.

Εγκύκλιος

Υπεύθυνη δήλωση