Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παροχή όλων  των υπηρεσιών του Π.Σ.Δ

Aγαπητοί γονείς/κηδεμόνες σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του Π.Σ.Δ. https://www.sch.gr/services).

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στον σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

  • Πληκτρολογούμε τον σύνδεσμο https://register.sch.gr/students/
  • Ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, προχωρούμε στην εγγραφή.
  • Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/ μαθήτριας. Αυτός δίνεται από το σχολείο.*
  • *Το σχολείο έχει φροντίσει ώστε στο βιβλίο Γλώσσας των μαθητών της Α΄ τάξης , στο πρώτο εσωτερικό φύλλο, να υπάρχει ετικέτα όπου αναγράφεται ο Α.Μ. του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας καθώς και το τμήμα του.
  • Προσέχουμε την ορθή αναγραφή της διεύθυνσης email του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  • Στο πεδίο «Τμήμα», πρέπει να οριστεί ο αριθμός του τμήματος 1 ή 2.
  • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.
  • Η εγγραφή του μαθητή έχει γίνει και ο μαθητής/τρια έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.).

Παρακαλούμε τους γονείς των μαθητών των μαθητών/τριών της Α’ τάξης, αλλά και κάθε μαθητή/τριας οποιασδήποτε τάξης που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το Π.Σ.Δ. να φροντίσουν άμεσα για τα παραπάνω.