Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Εφαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω covid 19 και σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. : Φ1/141444/Δ2- 04-11-2021 του ΥΠΑΙΘ, οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στο σχολείο μας, την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, θα γίνουν ως εξής:

Οι μαθητές/ μαθήτριες θα προσέλθουν κανονικά στις 8:00-8:15 χωρίς τσάντες και θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας από κάθε τμήμα ξεχωριστά, χωρίς την παρουσία γονέων.

Όλοι /ες οι μαθητές/ μαθήτριες θα αποχωρήσουν στις 9:30 με τον τρόπο αποχώρησης που έχει δηλωθεί στη σχολική μονάδα ( με ή χωρίς συνοδεία).

Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.

Παρακαλούμε τους γονείς κηδεμόνες για την  έγκαιρη προσέλευσή τους.

 

  Η Δευθύντρια

   Αικατερίνη Αραβανή

ΥΠΑΙΘ Φ1/141444/Δ2- 04-11-2021