Ανακοινώσεις

Κατάθεση Ατομικού Δελτίου Υγείας από τους μαθητές της Δ’ τάξης

Παρακαλούμε τους γονείς των μαθητών του σχολείου μας που φοιτούν στη Δ’ τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2021-2022, να φροντίσουν ώστε μέχρι τις 30/09/2021, να κατατεθεί στο σχολείο επικαιροποιημένο το Α.Δ.Υ.Μ. που επισυνάπτεται παρακάτω.

 

Η Διευθύντρια

Αικατερίνη Αραβανή

 

AΔΥΜ_ΔΕΛΤΙΟ_.pdf