Ανακοινώσεις

Τέλος του διδακτικού έτους

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

                Ενόψει της  λήξης της σχολικής χρονιάς, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 15/06/2022, θα δοθούν στους μαθητές οι Τίτλοι Προόδου για τις Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ τάξεις οι Τίτλοι Σπουδών για την Στ’ τάξη καθώς και οι Έλεγχοι προόδου για τις Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ τάξεις.

Όλοι/ες οι μαθητές /μαθήτριες, θα προσέλθουν στις τάξεις τους στις 8:15 και η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ως εξής:

9:10…….. τμήματα:  Α1-Α2-Β1-Β2

9:30…….. τμήματα:  Γ1-Γ2-Δ1-Δ2

9:50…… τμήματα:  Ε1-Ε2-ΣΤ1-ΣΤ2

Μετά από απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων και με το σκεπτικό ότι στη σχολική μας μονάδα υπάρχουν κρούσματα covid 19 και στενές επαφές, θεωρούμε σωστό για την ασφάλεια όλων, να μην έχουμε είσοδο γονέων/κηδεμόνων εντός του κτηρίου.

Κατά την αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών θα υπάρχει η δυνατότητα να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς στον χώρο του προαυλίου για μια σύντομη επικοινωνία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε συνάντηση με τον/ την  εκπαιδευτικό του τμήματος για συγκεκριμένο λόγο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει ορίσει ο/η εκπαιδευτικός και να ορίσετε μια προσωπική συνάντηση με τον τρόπο και στον χρόνο που θα συμφωνήσετε.

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης γονικής άδειας στους εργαζόμενους γονείς. Παρακαλούμε να προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση μέσω email ή μέσω τηλεφώνου, ώστε να εκτυπωθεί το έντυπο και να δοθεί στον/στη μαθητή /μαθήτρια .

Ευχόμαστε υγεία σε κάθε οικογένεια και ένα ξεκούραστο καλοκαίρι

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

                                Ο Σύλλογος Διδασκόντων                     Η Διευθύντρια