Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Πληροφορίες για το σχολείο μας, Το σχολείο μας

Υπηρεσία ψυχολόγου στο σχολείο

children

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 3/10/2019 και κάθε Πέμπτη από τις 9:00 ως τις 13:15, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, θα παρευρίσκεται στο χώρο του σχολείου μας, η ψυχολόγος Βρεττάκου Έλενα.
Ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο είναι, συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου (ΦΕΚ 3032/04.09.2017, Τεύχος Β΄, άρθρο 2).
Σκοπός της παρουσίας του ψυχολόγου, είναι η προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών και η ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, σε χώρο του σχολείου κατάλληλο για την τήρηση του απορρήτου.
Για την έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης ή υποστήριξης σε μαθητές, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων γονική μέριμνα ή εχόντων την επιμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος κηδεμόνας, να συμπληρώσει το Έντυπο Συγκατάθεσης που θα παραλάβει από το σχολείο.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε συνάντηση με την ψυχολόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 2107665040.