Ανακοινώσεις

Υπηρεσία ψυχολόγου στο σχολείο

      Σας ενημερώνουμε ότι κάθε Τρίτη από τις 9:00 ως τις 13:15, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, θα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου μας η ψυχολόγος Παπαγεωργίου Χριστίνα.

«Ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο είναι, συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου» (142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων) & ΦΕΚ 4716/26-10-2020/ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΑΡ.1.

      Σκοπός της παρουσίας του ψυχολόγου, είναι η προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών και η ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

      Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο μέσα στην τάξη, με τα ίδια τα παιδιά ως ομάδα τάξης/τμήματος,  τους εκπαιδευτικούς και  τους γονείς ανάλογα με τις ανάγκες, δια ζώσης (ανάλογα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας) ή  με εξ αποστάσεως επικοινωνία, σε προκαθορισμένο χρόνο μετά από συνεννόηση με την ψυχολόγο δια μέσου του σχολείου. Για την έναρξη υποστήριξης σε μαθητές ατομικά, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων γονική μέριμνα ή εχόντων την επιμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η κηδεμόνας, να επικοινωνήσει με το σχολείο και να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση*  (συγκατάθεσης).

      Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε επαφή με την ψυχολόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του σχολείου στο  τηλέφωνο 2107665040 ή μέσω email: mail@9dim-vyron.att.sch.gr

* Συνημμένο: Υπεύθυνη Δήλωση  (συγκατάθεσης)

 

                                                   Η Διευθύντρια

 

                                                       Αικατερίνη  Αραβανή

Συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.