Ανακοινώσεις

Υπηρεσία ψυχολόγου στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε Τρίτη από τις 9:00 ως τις 13:15, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, θα παρευρίσκεται στο χώρο του σχολείου μας, η ψυχολόγος Παπαγεωργίου Χριστίνα.

«Ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο είναι, συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου» (142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων) & ΦΕΚ 4716/26-10-2020/ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΑΡ.1.

Σκοπός της παρουσίας του ψυχολόγου, είναι η προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών και η ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο μέσα στην τάξη, με τα ίδια τα παιδιά ως ομάδα τάξης/τμήματος,  τους εκπαιδευτικούς και  τους γονείς ανάλογα με τις ανάγκες με εξ αποστάσεως επικοινωνία, σε προκαθορισμένο χρόνο μετά από συνεννόηση με την ψυχολόγο δια μέσου του σχολείου. Για την έναρξη υποστήριξης σε μαθητές ατομικά, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων γονική μέριμνα ή εχόντων την επιμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος κηδεμόνας, να επικοινωνήσει με το σχολείο , να παραλάβει και να συμπληρώσει το Έντυπο Συγκατάθεσης (κατεβάστε το εδώ). 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε επαφή με την ψυχολόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του σχολείου στο  τηλέφωνο 2107665040 ή μέσω email: mail@9dim-vyron.att.sch.gr

Η Διευθύντρια

Κατερίνα Αραβανή